Aktualności

 • XVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa TransComp 2014

  W dniach 1-4 grudnia 2014 roku w Zakopanem odbyła się XVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa TransComp 2014 „Komputerowe systemy wspomagania nauki, przemysłu i transportu”.

  Więcej…  
 • Międzynarodowe Seminarium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT 2014

  W dniach 3-4 kwietnia 2014 roku na Politechnice Gdańskiej odbyła się dziesiąta, jubileuszowa edycja seminarium GAMBIT. Tegoroczne seminarium miało inną niż dotychczas formułę – pierwszego dnia odbyła się Otwarta Sesja Plenarna, zaś drugiego dnia - po raz pierwszy - miały miejsce Warsztaty Naukowe.

  Więcej…  
 • Development of Automotive Engineering and Safety AES PROGRESS

  W dniach 22-23 października 2014 roku w Zegrzu odbyła się konferencja „Development of Automotive Engineering and Safety AES PROGRESS” zorganizowana przez Przemysłowy Instytut Motoryzacji.

  Więcej…  
 • Transport XXI wieku - Międzynarodowa Konferencja Naukowa

  W dniach 16-19 września 2013 w Zamku Ryn odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Transport XXI wieku", zorganizowana przez Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej oraz Komitet Transportu PAN.

  Celem konferencji była prezentacja osiągnięć ośrodków naukowo-badawczych z kraju oraz z zagranicy, zajmujących się problematyką transportu (szynowego, drogowego, lotniczego oraz morskiego) w aspekcie technicznym i organizacyjnym oraz integracja środowiska prowadzącego badania naukowe i kształcenia w dyscyplinie Transport.

  Więcej…  

Online

Odwiedza nas 5 gości oraz 0 użytkowników.

foto

logo PR

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza jest najstarszą i jednocześnie największą uczelnią techniczną w województwie podkarpackim. Obecnie kształci się tu ok. 17,5 tys. studentów na 6 wydziałach. Są to: Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Wydział Chemiczny, Wydział Elektrotechniki i Informatyki, Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej i Wydział Zarządzania. Uczelnia posiada wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną i naukowo-badawczą, bazę laboratoryjną oraz infrastrukturę. Systematycznie rozwija się zarówno baza lokalowa, jak i naukowo-badawcza.

Politechnika Rzeszowska jest jednostką o bardzo dużym doświadczeniu w zakresie realizacji prac o charakterze badawczo-rozwojowym i badawczym, a dzięki funduszom strukturalnym Unii Europejskiej od kilku lat stale realizowane są tu projekty dotyczące doposażenia w najnowocześniejszą aparaturę naukowo-badawczą laboratoriów wydziałowych.

Zaangażowana w projekt EYEVID Katedra Silników Spalinowych i Transportu funkcjonuje w strukturze organizacyjnej największego wydziału Politechniki Rzeszowskiej, jakim jest Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa. Katedra od wielu lat realizuje zaawansowane projekty związane z analizą właściwości ruchowych pojazdów, usprawnieniem parametrów konstrukcyjnych i technologicznych środków transportu, badaniami skutków oddziaływania motoryzacji na środowisko naturalne oraz zastosowaniem paliw alternatywnych jako źródeł napędu.

W Katedrze Silników Spalinowych i Transportu zatrudnionych jest łącznie 14 pracowników naukowych, w tym 2 osoby z naukowym tytułem profesora, dziewięciu adiunktów ze stopniem naukowym doktora oraz trzech asystentów. Kadrę wzbogacają trzej doktoranci oraz pięciu pracowników administracyjno-technicznych. Badania realizowane przez Politechnikę Rzeszowską w projekcie, obejmują przede wszystkim zakres optymalizacji metod i procedur wykorzystywanych w środowisku symulacyjnym. Przy realizacji projektu wykorzystany zostanie między innymi symulator jazdy samochodem ciężarowym AS 1600, będący na wyposażeniu Katedry Silników Spalinowych i Transportu, wykonany przez konsorcjum firm Autosim-Automex. Urządzenie to spełnia wymagania stawiane zaawansowanym symulatorom jazdy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 81, poz. 444 z dnia 8 kwietnia 2011 r.).

Konsorcjum

Instytut Transportu Samochodowego

logo itsInstytut Transportu Samochodo- wego jest wiodącym w Polsce ośrodkiem badawczo-rozwojowym, który zajmuje się interdyscyplinarnymi badaniami w zakresie transportu, dlatego stał się liderem konsorcjum realizującym europejski projekt EYEVID.

Czytaj dalej...  

Neuro Device Group Sp. z o.o.

neurodevice logo tonalneNeuro Device Group Sp. z o.o., jako pierwsza i nadal jedyna firma na rynku Polskim zajmuje się projektowaniem, budową i wyposażeniem laboratoriów badawczych z zakresu badań czynnościowych układu nerwowego

Czytaj dalej...  

Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej

logo wiml miniWojskowy Instytut Medycyny Lotniczej jest jednym z nielicznych w skali europejskiej ośrodków naukowo-badawczo-szkoleniowych i kliniczno-diagnostycznych, specjalizujących się w problematyce medycyny lotniczej.

Czytaj dalej... 

 

ODUIT Automex Sp. z o.o.

logo automexODIUT Automex Sp. z o.o. dysponuje potencjałem umożliwiającym przeprowadzanie badań stosowanych w zakresie projektowania mikroprocesorowych systemów  kontrolno-pomiarowych oraz urządzeń mechatronicznych.

Czytaj dalej... 

Politechnika Rzeszowska

logo PRPolitechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza jest najstarszą i jednocześnie największą uczelnią techniczną w województwie podkarpackim. Obecnie kształci się tu ok. 17,5 tys. studentów na 6 wydziałach.

Czytaj dalej...